ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนวัดบ้านใหม่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.04 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 
 
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ดินวัดบ้านใหม่ในการจัดการศึกษา ตั้งอยู้แม่ที่ 1 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก