ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
หมู่ที่ 1 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม บ้านใหม่   ตำบลวัดพริก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ (055) 386136


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :