ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
หมู่ที่ 1 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม บ้านใหม่   ตำบลวัดพริก  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65230
เบอร์โทรศัพท์ (055) 386136


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :