ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
        โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ พระราชวังจันทน์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประวัติ ความเป็นมาของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
ในจังหวัดพิษณุโลก และได้รู้จักหลักการทำเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้สร้างความสนุกสนาน และความสนใจให้กับเด็ก ๆ ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,14:27   อ่าน 577 ครั้ง