ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
        โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดศรีชุม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ โบราณสถาน เมืองมรดกโลก ปลูกฝังความเป็นไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และปลูกฝังให้เด็ก ๆ รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังทำให้เพลิดเพลินกับสิ่งที่จัดแสดงศิลปะโบราณที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในพิพิธภัณฑ์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561,10:39   อ่าน 512 ครั้ง