ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนวัดบ้านใหม่
        โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561  โดยมีผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่  เวลา 8.30 - 12.00 น.  การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน การแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบเงินค่าสมุดและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,22:07   อ่าน 148 ครั้ง