ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
        วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดบ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน รอบอุโบสถ วัดบ้านใหม่ เพื่อต้องการปลูกฝังให้เด็กกลุ่มนี้ รู้จักทำความดีในวันสำคัญทางศาสนา ฝึกสมาธิ และเป็นการสร้างเจตคติที่ดี และยังสามารถช่วยให้พัฒนาจิตใจให้เป็นคนที่มีศักยภาพสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติในสังคม
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2561,21:53   อ่าน 425 ครั้ง