ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด
       วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ได้จัดกิจกรรม "วันต้านยาเสพติด"  โดยนางชฎารัตน์ โมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีอ่านสารจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,19:26   อ่าน 197 ครั้ง