ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
       วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนวัดบ้านใหม่ นำโดยนางชฎารัตน์ โมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยรวมกิจกรรมวันสำคัญทางภาษาไทยเข้าไว้ด้วยกัน วันสุนทรภู่นั้นคือวันที่ 26 มิถุนายน ส่วนวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงความสามารถต่าง ๆ อาทิเช่น การเขียนเรียงความ การแต่งกลอน วาดภาพระบายสี และการแสดงเรื่องพระอภัยมณี โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอด อนุรักษ์ ภาษาไทย ให้ควรอยู่ต่อไป
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2561,19:27   อ่าน 231 ครั้ง