ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
        เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีคือ "วันแม่แห่งชาติ" โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีนางชฎารัตน์ โมสกุล เป็นประธานในพิธี มอบพานพุ่ม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 86 พรรษา ณ ห้องพิชัย-ลักคณา โรงเรียนวัดบ้านใหม่ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเป็นลูกที่ดีของแม่ ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,19:01   อ่าน 188 ครั้ง