ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
        โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,19:15   อ่าน 200 ครั้ง