ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 75 ปี
        วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดบ้านใหม่จัดงาน “สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 75 ปี” ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำบุญครบรอบ 75 ปีโรงเรียนวัดบ้านใหม่ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการนำเงินบริจาคไปทำห้องสมุดโรงเรียน โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 75 ปี ภายในงานมีผู้ให้การสนับสนุนอาหารหวาน คาว ต่างๆ พร้อมทั้งร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนวัดบ้านใหม่จึงขอขอบคุณบรรดาแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน อดีตครู และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนวัดบ้านใหม่ หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง หรือต้อนรับไม่ทั่วถึงด้วยประการใด ทางโรงเรียนวัดบ้านใหม่ขออภัยทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และขออานิสงส์ผลบุญอันเกิดจากการทำบุญของทุกท่านในครั้งนี้ จงส่งผลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญตลอดไป

ภาพกิจกรรม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.465860297282999&type=1&l=9db76b70fb
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2562,17:11   อ่าน 220 ครั้ง