ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2563
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,13:31   อ่าน 112 ครั้ง