ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย ผอ.ชฎารัตน์ โมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เพื่อให้ลูกเสือสำรอง  ได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจและได้พัฒนาตนเอง ตามศักยภาพจากประสพการณ์ตรง และการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,14:06   อ่าน 180 ครั้ง