ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย ผอ.ชฎารัตน์ โมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)    ณ วัดบ้านใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึก และสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,11:05   อ่าน 144 ครั้ง