ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย ผอ.ชฎารัตน์ โมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย (เลือกตั้งประธานนักเรียน) ณ ห้องประชุมพิชัยลักขณา โรงเรียวัดบ้านใหม่ เพื่อส่งเสริมความคิดในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของนักเรียน เป็นวิธีการเรียนร้โดยการปฏิบัติจริง นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบปการปกครองแบบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,11:15   อ่าน 191 ครั้ง