ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทุกห้องเรียน อาคารเรียนทุกหลัง รวมถึงบริเวณต่าง ๆ ภานในโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เพื่อป้องกันและลดการแพร่รบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,11:44   อ่าน 11 ครั้ง