ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (อ่าน 107) 05 พ.ย. 64
กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และอบรมโครงการ C.A.R.E. (อ่าน 315) 11 มี.ค. 64
กิจกรรมสอบธรรมศึกษา (อ่าน 324) 11 มี.ค. 64
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ และเนตรนารี (อ่าน 330) 08 มี.ค. 64
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (อ่าน 310) 08 มี.ค. 64
โครงการการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์รับวิกฤต COVID-19 (อ่าน 3460) 21 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดบ้านใหม่นำเสนอ Best Practises โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (อ่าน 3488) 21 ก.ย. 63
กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ (อ่าน 3424) 18 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมงาน "สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า 75 ปี" (อ่าน 3569) 15 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (อ่าน 3894) 03 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้ายยาเสพติด (อ่าน 3688) 24 มิ.ย. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3846) 09 พ.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3877) 07 มี.ค. 61