ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ และเนตรนารี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย ผอ.ชฎารัตน์ โมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจและได้พัฒนาตนเอง ตามศักยภาพจากประสพการณ์ตรง และการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,11:03   อ่าน 153 ครั้ง