ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และอบรมโครงการ C.A.R.E.

วันที่  8 มีนาคม  พ.ศ.2564  โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย ผอ.ชฎารัตน์ โมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ รองฯชิศภมนต์  คำภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมทั้ง กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดอบรมโครงการ C.A.R.E. “ต่อต้านการค้ามนุษย์ พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตริ นำความผาสุกสู่สังคม และความมั่นคงสู่ประเทศ”  ได้จัดทำแผนตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (ตรวจปัสสาวะ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ณ โรงเรียนวันบ้านใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ปลอดสารเสพติด 100 %

โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,14:02   อ่าน 141 ครั้ง