ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ชลธิชา อินทร์ยิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0858764966
อีเมล์ : aoyelion@hotmail.com
ที่อยู่ :
354/2 หมู่บ้านหรรษนันท์ ซอย 6 ถ.ไชยานุภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2520 ป. 7 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
2525 ม. 5 โรงเรียนเ้ฉลิมขวัญสตรี
2529 ป.ตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2548 ป.โท ม.นเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537 - 2542 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ อาจารย์ 1 ระดับ 3
2542 - 2546 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม อาจารย์ 1 ระดับ 5
2546 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่นภาษาอังกฤษ