ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศรีไพร มั่นเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0861993688
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
680/1 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2518 ป. 7 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
2522 ม.ศ.3 โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
2524 ม.ศ.5 โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา
2526 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยพิบูลสงคราม
2528 กศ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคเหนือ พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว อาจารย์ 2 ระดับ 6
โรงเรียนวัดพันชาลี ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนอาหารจานเดียว ประเภทเส้น ระดับเหรียญทอง
2 ครูผู้สอนประดิษฐ์พานธูปเทียน แพ ระดับเหรียญทอง
3 ครูผู้สอนประดิษฐ์พานธูปเทียน แพ ระดับเหรียญทอง
4 ครูผู้สอนอาหารจานเดียว ประเภทเส้น ระดับเหรียญทอง
5 ครูผู้สอนประดิษฐ์พานธูปเทียน แพ ระดับเหรียญทอง