ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพงศธร บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0839616616
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
8 ม.4 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 ป.4 โรงเรียนบ้านตาลสุวรรณ(ประชาอุทิศ)
2518 ป.7 โรงเรียนวัดบ้านไร่
2521 มศ.3 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2523 มศ.5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2525 ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
2528 กศ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2542 กศ.ม. ม.นเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 พ.ค. 2525 - 30 ก.ย. 2555 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ครู
1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย