ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายเลิศพล โตมิ
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเพียงนภา แสงสว่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางวิภารัตน์ วัฒนากุล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวพิไลพร จันทร์ทรง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2