ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

สุวรรณี พิบูรณ์
ครู คศ.2

นางธัญญาลักษณ์ กันธิวาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายเลิศพล โตมิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2