ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555-2556
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:39  อ่าน 623 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:38  อ่าน 599 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:36  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:35  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:33  อ่าน 544 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายพงศธร บัวทอง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2557,14:10  อ่าน 622 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : มัทนา ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,15:50  อ่าน 719 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : มัทนา ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,15:50  อ่าน 708 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ข้าราชการครูดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : มัทนา ปั้นม่วง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,15:49  อ่าน 626 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนอาหารจานเดียว ประเภทเส้น ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางศรีไพร มั่นเจริญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,14:58  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..