ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กรรมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2555-2556
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:39  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ประเภททีม
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:38  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:36  อ่าน 469 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:35  อ่าน 487 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้น ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : จุุไรรัตน์ มาประสพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2557,15:33  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนแข่งขันกีฬากลุ่ม"สองฝั่งน่านเกมส์"
ชื่ออาจารย์ : จตุรงค์ อิ่มแจ้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2557,11:56  อ่าน 462 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งนักเรียนตอบคำถามสุขศึกษาพลศึกษา
ชื่ออาจารย์ : จตุรงค์ อิ่มแจ้
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2557,11:55  อ่าน 810 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีลานกระบือ
ชื่ออาจารย์ : นางธัญญาลักษณ์ กันธิวาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2557,11:51  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูหนึ่งแสนคนดี
ชื่ออาจารย์ : นางธัญญาลักษณ์ กันธิวาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2557,11:50  อ่าน 480 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นายพงศธร บัวทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2557,14:10  อ่าน 489 ครั้ง
รายละเอียด..